តើរថយន្តរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាមិនអាចបើកបរបានមែនទេ? មិនមានជាងជួសជុលនៅក្បែរមែនទេ? គ្រប់យ៉ាងនៅតែល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នក ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារយើងខ្ញុំឥលូវនេះ

ជាមួយក្រុមហ៊ុន ជី ស៊ី អ លោកអ្នកនឹងទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព សេវារហ័ស ជាមួយនឹងសុចរិតភាព និងតម្លៃសមរម្យក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាសណ្តោងរថយន្ត។ នៅទីនេះយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ក្នុងការផ្តល់ជូនសេវាប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ជូនលោកអ្នក គ្រប់ពេលវេលា និងទីកន្លែង ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា (24/7)។

លរ
ប្រភេទរថយន្ត
តម្លៃសេវាស្ទួច
តម្លៃសេវាដឹក/សណ្តោង
​ផ្សេងៗ
មិនគិតថ្លៃ
< ១០០ គម
សេវាបន្ថែម
ទេសចរណ៍ (< 1 តោន) ៧០ ដុល្លារ ១៥ គម ១០ ដុល្លារ / ៥គម ៦ ដុល្លារ / ៥គម
សេដាន (១.៥ តោន - ២.៥ តោន) ៩០ ដុល្លារ ២០ គម
ភីកអាប់ (Pick Up) ៩០ ដុល្លារ ២៥ គម ១៤ ដុល្លារ / ៥គម ៨ ដុល្លារ / ៥គម
រថយន្តទំនើប ២០០ ដុល្លារ ៣០ គម

REMARK:

  • Camery, Pruis, Corolla, Honda, Civic, ...
  • Lexus(300, 330, 350, 400h,..) High Lander, Mini Coper, Mazada 3, ...
  • HILUX VOGO, REVO, TUNDRA, TACOMA, FORD PLATINUM, FORD RAPTOR, MAZADA BT50, ...
  • Roll Royce, Mercedes maybach, Alphard, AUDI(A7, A8, Q7, ...), Volkswagen, Porsche, ...