អំពីយើង

ជី ស៊ី អ រូដសាយអាស៊ីសទែន គឺជាក្រុមហ៊ុនដំបូងគេបង្អស់នៅកម្ពុជាដែលផ្តល់ជូននូវសេវាដឹក/សណ្តោងរថយន្តគ្រប់ប្រភេទ។
ជី ស៊ី អ រូដសាយអាស៊ីសទែន ផ្តល់ជូនសេវាដឹក/សណ្តោងយានយន្ត ក៏ដូចជាមានទទួលរៀបចំជូននូវមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅកាន់អតិថិជនប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់
គុណតម្លៃរួមរបស់ ជី ស៊ី អ រូដសាយអាស៊ីសទែន គឺ សុចរិតភាព, ភាពជាអ្នកដឹកនាំ, ភាពសហការល្អ, ទំនួលខុសត្រូវរួម, និងសេវាបម្រើអតិថិជនឲ្យបានល្អបំផុត

ក្រុមការងារ និងសកម្មភាពអាជីវកម្មរបស់យើង

  • បុគ្គលិកគ្រប់រូបមានជំនាញខ្ពស់ក្នុងការសម្របសម្រួលគាំទ្រអតិថិជន
  • ទាំងបុគ្គលិកបើកបរ និងបុគ្គលិកផ្នែកបច្ចេកទេស ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចក្នុងការបម្រើសេវាជូនអតិថិជន
  • ការផ្តល់ជូនសេវានៅទូទាំង ២៥ខេត្ត/ក្រុង
  • មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់សម្រាប់សេវាស្ទួច និងដឹករថយន្ត
  • ការផ្តល់ជូនសេវាឆាប់រហ័ស

សេវាកម្មរបស់យើង

សេវាសណ្តោងរថយន្ត

តើរថយន្តរបស់លោកអ្នកមានបញ្ហាមិនអាចបើកបរបានមែនទេ? មិនមានជាងជួសជុលនៅក្បែរមែនទេ? គ្រប់យ៉ាងនៅតែល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នក ទំនាក់ទំនងក្រុមការងារយើងខ្ញុំឥលូវនេះ

សេវាជួលរថយន្តប្រណិត

គ្រប់យ៉ាងនឹងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់រថយន្តប្រណិតៗរបស់លោកអ្នក។ នៅក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានរថយន្តទំនើបៗជាច្រើនគ្រឿង កំពុងរង់ចាំបំពេញតម្រូវការ ទៅតាមចំណង់ចរបស់លោកអ្នក។

សូមផ្ញើសារមកយើងខ្ញុំ